การซ่อมสีพื้น pu

การซ่อมสีพื้น pu แบบง่ายๆด้วยตัวเอง สีพียู-เซลฟ์เลเวลลิ่ง (pu self leveling) การทาสีพื้น pu ด้วยตัวเองนั้น ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา คือ สีพียู-เซลฟ์เลเวลลิ่ง (pu self leveling) เป็นสีสามส่วนประกอบด้วย ส่วน a  ส่วน b และส่วน c และ ส่วน d (อัตราส่วน a:b:c:d คือ 3 kg : 3 kg : 11.4 kg : 0.6 kg) ซึ่งจะแยกกันมาคนละกระป๋องแต่จะมาผสมกันตามอัตราส่วนแล้วจึงใช้งาน ผสมโดยการชั่งน้ำหนัก   continue reading

ไอเดีย diy การทา สีอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

diy การแปลงโฉมพื้นปูนที่บ้านให้เป็น พื้นอีพ็อกซี่  ที่สวยงามและไม่มีฝุ่นด้วยตนเอง ซึ่ง admin เชื่อว่า คงมีหลายๆ คนที่ประสบปัญหากับพื้นปูนที่บ้าน ทั้งเก่า ฝุ่นก็เยอะ ใช้ไปนานๆ ก็มีเชื้อราเกาะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยการทาสีพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่ ขั้นตอนการทาสีอีพ็อกซี่ รู้จักกันดีในชื่อการกลิ้งสี หรือ การทำพื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง (epoxy coating) diy การทา สีอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่ เราต้องแน่ใจว่าพื้นปูนของเรามีความชื้นไม่สูงจนเกินไป ซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือวัดความชื้นปูนอย่างง่าย ดังรูป ซึ่งความชื้นปูนที่ดีต้องไม่เกิน 15% การวัดความชื้นปูนก่อนการทาสีพื้นอีพ็อกซี่ เมื่อมั่นใจเรื่องระดับความชื้นแล้ว ก็ลงมือทาสีได้เลย สำหรับขั้นตอนการทาสีอีพ็อกซี่ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ทำการปิดล้อมพ้ื้นที่ที่ต้องการทาสี ทั้งนี้เป็นการป้องกันฝุ่นหรือเศษผงลอยมาติดสีอีพ็อกซี่ ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สวยงามได้   continue reading

พื้นอีพ็อกซี่ และรูปแบบการใช้งาน

พื้นอีพ็อกซี่ และรูปแบบการใช้งาน ในปัจจุบัน พื้นอีพ็อกซี่ ได้รับความนิยมและถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการนำมา เคลือบพื้นอุตสาหกรรม และตามบ้านเรือน ทั้งนี้เนื่องจาก พื้นอีพ็อกซี่ มีลักษณะเด่นคือ ไม่มีรอยต่อ จึงไม่เป็นที่สะสมของเชื้อรา อีกทั้งยังสามารถเลือกสีสันตามต้องการได้ นอกจากนี้ พื้นอีพ็อกซี่ ยังเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเรื่องฝุ่น ทั้งนี่เนื่องจากเมื่อสีอีพ็อกซี่แห้งตัวแล้วจะเกิดเป็นลักษณะฟิล์มเคลือบไม่หลุดล่อนออกมาเป็นฝุ่นจึงทำให้พื้นอีพ็อกซี่มีปัญหาเรื่องฝุ่นน้อยมาก โดยทั่วไปแล้ว พื้นอีพ็อกซี่ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ตามความหนาของสีอีพ็อกซี่ที่เคลือบ คือ 1. พื้น epoxy self leveling หรือ  พื้นอีพ็อกซี่ ปรับระดับ และ 2. พื้นอีพ็อกซี่ โค๊ทติ้ง สำหรับพื้นอีพ็อกซี่ทั้ง 2 ชนิดนี้ ตามหลักทางเคมีแล้วจะให้สมบัติที่เหมือนกันเกือบทุกประการ ซึ่งจะมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดคือ เรื่องความสวยงาม continue reading

พื้นอีพ็อกซี่ คืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

พื้นอีพ็อกซี่ คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ โดยทั่วไปแล้วสีอีพ็อกซี่จัดเป็นสี 2 ส่วนเมื่อจะใช้งานจะนำมาผสมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเชื่อมขวางเป็นร่างแหและเป็นผืนเดียวกัน นิยมนำมาเคลือบพื้นและผนังที่ต้องการเรื่องความสะอาดและไร้รอยต่อ นอกจากนี้พื้นอีพ็อกซี่ ยังให้สมบัติเรื่องความทนต่อสารละลายกรด-เบส ได้ดี ทนต่อน้ำมัน อย่างไรก็ตาม พื้นอีพ็อกซี่ ไม่ชอบแสง uv ซึ่งจะทำให้เหลืองได้ง่าย นอกจากนี้ในการติดตั้งสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพิจารณาลักษณะของพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง ความชื้นปูน ลักษณะของพื้นปูน และการใช้งานของพื้นดังกล่าวด้วย โดยทั่วไปแล้ว พื้นอีพ็อกซี่ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ epoxy coating และ epoxy self leveling พื้น epoxy coating คือ พื้นที่ถูกเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ความหนาต่ำ นิยมเคลือบที่ความหนา 300 – 450 ไมครอนหรือ continue reading

ปัญหาสีอีพ็อกซี่และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

สำหรับปัญหาของพื้นสีอีพ็อกซี่ที่พบได้ทั่วไปคือ ปัญหาพื้นอีพ็อกซี่บวม พื้นอีพ็อกซี่เป็นรอย พื้นอีพ็อกซี่แตก และรวมไปถึงพื้นอีพ็อกซี่เหลือง ซึ่งจากประสบการณ์ของบริษัทเราที่ได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับลูกค้า จะทราบถึงปัญหาเหล่านี้บ่อยมาก ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่เข้าใจถึงรูปแบบการติดตั้งและฟังก์ชั่นของพื้นอีพ็อกซี่ทำให้การเลือกชนิดของพื้นอีพ็อกซี่ผิด รวมไปถึงการใช้งานที่ผิดประเภท ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ วันนี้จึงขอนำความรู้มาฝากเกี่ยวกับปัญหาสีอีพ็อกซี่และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น เรื่องๆ ดังนี้ 1.ปัญหาพื้นสีอีพ็อกซี่บวม ปัญหาพื้นอีพ็อกซี่บวมเกิดจากพื้นอีพ็อกซี่ได้รับแรงดันไอจากใต้พื้นดิน ซึ่งพื้นอีพ็อกซี่เราเคลือบไว้จะลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบไอน้ำไม่สามารถผ่านได้จึงทำให้เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมีแรงดันไอมากพอและได้รับแรงกระทำตรงบริเวณนั้นบ่อยๆ จะทำให้พื้นอีพ็อกซี่บริเวณดังกล่าวหลุดและล่อนออกมาได้

งานเคลือบพื้น pu water proof

งานพื้น pu water proof: เป็นงานเคลือบพื้นกันซึม ซึ่งเป็น pu ชนิดกันซึม เหมาะสำหรับงานดาดฟ้าและงานหลังคาที่มีปัญหาเรื่องน้ำซึม นอกจากนี้ยังทนต่อแสง uv ได้ดี ตัวอย่างงานพื้น pu water proof คุณสมบัติพิเศษของพื้น pu water proof -กันซึมของน้ำ 100 เปอร์เซนต์ -ทนต่อแสง uv -มีความยืดหยุ่นสูง -มีการยึดเกาะดีเยี่ยม -ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิได้ดี -สวยงามและคงทน ลักษณะการใช้งาน -ดาดฟ้าอาคารหรือโรงงาน -กันซึมสระว่ายน้ำ -กันซึมถังเก็บน้ำ ติดต่อเรา บริษัท แมทไซโซลูชั่นจำกัด 62/155 ซอยอ่อนนุช 65 แยก continue reading

งานเคลือบพื้น pu (polyurethane) self leveling

งานพื้น pu หรือ พื้น polyurethane self leveling: เป็นงานเคลือบพื้นที่แตกต่างจากพื้นอีพ็อกซี่ทั้งในแง่ของสารเคลือบและลักษณะที่ปรากฏ ซึ่งงานเคลือบพื้น pu จะอาศัยช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้งรวมถึงทักษะ เพราะถ้าติดตั้งไม่ดีจะนำซึ่งปัญหาได้ง่ายมาก คุณสมบัติของพื้น pu โดยทั่วไปแล้วในแง่ของความทนทานจะทนมากกว่าพื้นอีพ็อกซี่แต่ความสวยงามและสีสันจะมีให้เลือกน้อยกว่า ซึ่งพบมากในพื้นของโรงงานอาคารหรือบริเวณพื้นที่ production ที่มีการใช้น้ำอยู่ตลอด ป้องกันการเกิดเชื้อรา ไม่ลื่น โดยทั่วไปจะมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป ตัวอย่างงานเคลือบพื้นด้วยงานพื้น pu หรือ พื้น polyurethane self leveling          คุณสมบัติพิเศษของพื้น -ทนต่อสารเคมีและตัวทำละลาย -ทนต่อความชื้นได้ดี -ยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย -มีความแข็งแรงสูง -ทนต่อแสง continue reading

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ระบบงานพื้น epoxy non-slip (กันลื่น)

บริการเคลือบพื้น epoxy non-slip (กันลื่น) :เป็นพื้นอีพ็อกซี่ที่มีการใส่สารกันลื่นเข้าไปเพิ่ม เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำหรือน้ำมันปนเปื้อนเยอะๆ ส่วนคุณสมบัติยังคงเหมือนพื้นอีพ็อกซี่ระบบอื่นๆ ทุกประการคือ ทนต่อสภาวะกรด-เบส ได้ดี และป้องกันสภาวะการเกิดปฏิกิริยาของสารละลาย alkaline และสารกัดกร่อน ตัวอย่างงานเคลือบพื้นด้วยระบบ epoxy non-slip (กันลื่น) คุณสมบัติพิเศษของพื้น -ไม่ลื่น ป้องกันการลื่นดีเยี่ยมหรือมากกว่าพื้นอีพ็อกซี่ทั่วไป -ทนรอยขีดข่วนได้ดี -มีสีสันให้เลือกหลากหลาย -เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการเรื่องความปลอดภัยสูง ลักษณะการใช้งาน -ทางเดินที่ต้องการความปลอดภัยจากการลื่นไถล -พื้นบันไดทางขึ้น-ลง -โรงงานที่มีปัญหาเรื่องทางลื่น -พื้นที่ที่มีน้ำหรือน้ำมันขัง ติดต่อเรา บริษัท แมทไซโซลูชั่นจำกัด 62/155 ซอยอ่อนนุช 65 แยก 15-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 mobile: continue reading

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ระบบงานพื้น epoxy heavy duty

บริการเคลือบพื้น epoxy heavy –duty : ระบบงานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ความหนาสูง ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักสูง สำหรับพื้นที่ที่ใช้งานหนัก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นจะอยู่ในสภาพดีเสมอ โดยคุณสมบัติก็จะดีกว่าพื้นอีพ็อกซี่ทั่วไปคือ ทนต่อตัวทำละลาย กรด-เบส สารเคมี น้ำมัน และน้ำได้ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณภูมิ 40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ทนต่อแสง uv ตัวอย่างงานเคลือบพื้นด้วยระบบ epoxy heavy –duty คุณสมบัติพิเศษของพื้น epoxy heavy –duty -ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น -ทนสารเคมีและน้ำมันได้ดีเยี่ยม -รับน้ำหนักและแรงกดได้ดี -ป้องกันการเกิดเชื้อรา -ไม่ลื่น -มีความยืดหยุ่นสูง -เงางามมาก ลักษณะการใช้งาน -เหมาะสำหรับพื้นอุตสาหกรรมหนัก -พื้นที่ที่มีการรับน้ำหนักสูง -พื้นอุตสาหกรรมที่เปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี -พื้นที่ที่ไม่รับแรงโหลดหรือแรงกดมาก -พื้นอุตสาหกรรมทั่วไป continue reading

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ระบบงานพื้น epoxy self leveling

งานพื้นอีพ็อกซี่ระบบ epoxy self leveling คือ พื้นอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรับระดับได้เอง ทำให้พื้นออกมาจะมีความเรียบและสม่ำเสมอดี ซึ่งนิยมนำไปเคลือบพื้นคอนกรีตโรงงานทำให้พื้นคอนกรีตมีความเสถียรสูง ไม่มีฝุ่น อีกทั้งยังให้ความสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถเคลือบบนพื้นผิวคอนกรีตที่แตกร้าวหรือพื้นคอนกรีตเก่าได้ดีทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ที่มีเรียบเงางาม เหมาะสำหรับงานเคลือบพื้นโรงงาน พื้นอุตสาหกรรมและพื้นบ้านทั่วไปที่ต้องความสะอาดไม่มีฝุ่น ไม่ลื่น โดยมากจะมีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้น ซึ่งยังคงมีคุณสมบัติพื้นฐานคล้ายพื้นอีพ็อกซี่ทั่วๆไปคือ ทนต่อสภาวะกรด-เบส ได้ดี และป้องกันสภาวะการเกิดปฏิกิริยาของสารละลาย alkaline และสารกัดกร่อน แต่จะสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าพื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ตัวอย่างงานเคลือบพื้นด้วยระบบ epoxy self leveling       ลักษณะของชั้นผิวที่เกิดจากการเคลือบพื้นด้วย epoxy self leveling   คุณสมบัติพิเศษของพื้น epoxy selfveling -ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น -ทนสารเคมีและน้ำมันได้ดี continue reading